Łączymy biznes z humanizmem i tworzymy
sukces Firmy, satysfakcję Pracowników
i uznanie Konkurencji.

Specjalizujemy się w:

oraz

Dzięki czemu:

nasze działania na rzecz firmy owocują poprawą wyników biznesowych Klienta,
a w firmach naszych klientów dostrzegalne są zmiany w postaci m.in.:

Zachęcamy do współpracy.

O Pro Laboris: PRO LABORIS powstała z potrzeby robienia rzeczy ważnych, solidnych i odkrywczych; z pragnienia krzewienia w relacjach zawodowych i pozazawodowych koncepcji humanizmu: szacunku i wiary w człowieka. Mamy świadomość, iż nasza praca w bezpośredni sposób wpływa na efektywność oraz wizerunek firm naszych Klientów, dlatego konsultanci PRO L...

Czytaj dalej...

HR outsourcing/HR eksperts: HR EKSPETRS - outsourcing to innowacyjna na polskim rynku usługa z zakresu HR. Nasi eksperci HR przejmują stałą opiekę ekspercką nad prowadzaną u Klienta polityką zarządzania pracownikami. Służą stałym wsparciem na najwyższym poziomie merytorycznym. Rolą HReksperta jest opieka ekspercka w zakresie zarządzania pracownikami w Państwa firmie. Waszej...

Czytaj dalej...

EAP: EAP (employee assistance program)– program wspierania pracowników PRO LABORIS jest jedną z pierwszych firm na rynku polskim, które dostrzegły konieczność zaimplementowania rozwiązań z zakresu EAP (Employee Assistance Program) do programów ZZL polskich organizacji. Prowadzimy w tym zakresie kampanię promocyjną i edukacyjn...

Czytaj dalej...